Sabtu, 13 Juli 2024

Ciri Khas

 

Nama Organisasi

:

Muhammadiyah

Lambang Organisasi:

Bentuk Lambang

Lambang persyarikatan berbentuk matahari yang memancarkan  duabelas sinar yang mengarah ke segala penjuru dengan sinarnya yang putih bersih bercahaya. Di tengah-tengah matahari terdapat tulisan dengan huruf Arab : Muhammadiyah. Pada lingkaran yang mengelilingi tulisan huruf Arab berwujud kalimat syahadat tauhid : asyhadu anal ila,ha illa Allah (saya bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Allah); di lingkaran sebelah atas dan pada lingkaran bagian bawah tertulis kalimat syahadat Rasul : wa asyhadu anna Muhammaddar Rasulullah (dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah). Seluruh Gambar matahari dengan atributnya berwarna putih dan terletak di atas warna dasar hijau daun.

 

Arti Lambang

·         Matahari merupakan titik pusat dalam tata surya dan merupakan sumber kekuatan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Jika matahari menjadi kekuatan cikal bakal biologis, Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi sumber kekuatan spiritual dengan nilai-nilai Islam yang berintikan dua kalimat syahadat.

·         Duabelas sinar matahari yang memancar ke seluruh penjuru diibaratkan sebagai tekad dan semagat warga Muhammadiyah dalam memperjuangkan Islam, semangat yang pantang mundur dan pantang menyerah seperti kaum Hawari (sahabat nabi Isa yang berjumlah 12)

·         Warna Putih pada seluruh gambar matahari melambangkan kesucian dan keikhlasan

·         Warna Hijau yang menjadi warna dasar melambangkan kedamaian dan dan kesejahteraan.

 

Warna Organisasi

:

Hijau Daun

Lagu

:

Mars Sang Surya

Ciri Perjuangan

:

Klik di sini

Matan Keyakinan dan  cita-cita Hidup Muhammadiyah

:

Klik di sini

 

Menu Terkait